Skip to content
Graduate Student
Modestos
A
Modestou
Office:
1023 Agronomy
Email:
modestou@iastate.edu
Graduate Student
Modestos
A
Modestou
Office:
1023 Agronomy
Email:
modestou@iastate.edu

People

Professor (Emeritus)
Knapp, Allen
Office:
1301 Agronomy 716 Farm House Ln
Phone:
(515) 294-9830
Email:
adknapp@iastate.edu